Beskrivelse Dokument

Driftkontrol 23.4.2019

Driftkontrol filter 2

Driftkontrol 23.4.2019

Driftkontrol Filter 1

Driftkontrol 23.4.2019

Driftkontrol afgang vandværk

Prøve taget efter for høj PH ved sidste måling

Køkken Jyderupvej 29

Med 4. udgave af den nye drikkevandsbekendtgørelse, BEK nr 524 af 01/05/2019, som træder i kraft d. 10/5-2019 er der sat krav om analyse for Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CT-ASS).

Infobrev omkring Chlorothalonil-amidsulfonsyre

Referat genralforsamling i Vig forsamlingshus 21. marts 2019

Referat generalforsamling 2019

Indkaldelse til generalforsamling i Vig forsamlingshus den 21. marts. 2019 kl. 18.00, med efterfølgende spisning.

Dagsorden generalforsamling 2019

Regulativet er udarbejdet af vandforsyningerne og Odsherred Kommune og godkendt af kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i Miljøministeriets normalregulativ for private vandværker, og det afspejler

Regulativ Drikkevandforsyning

Budget for Kelstrup-Jyderup vandværk 2018

budget 2018

Kelstrup-Jyderup vandværk regnskab 2017

regnskab 2017

Vedtægter for Kelstrup-Jyderup vandværk

Vedtægter vandværk

REGULATIV - FOR VANDVÆRKERNE I ODSHERRED KOMMUNE

Vandregulativ for Odsherred kommune