Om vandværket

Kelstrup-Jyderup Vandværk forsyner 155 forbrugere med rent drikkevand. 

Vandet bliver hentet i vandværkets 2 boringer. 
Vandværket udpumper ca. 23.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 
Oppumpning ,iltning ,filtrering og udpumpning er automatiseret,men drift og tilsyn forestås 
af Erland Salting Larsen.


Bestyrelsen

formand

Carsten Gjedde
Jyderupvej 29
4560 Vig
gjeddec@gmail.com

webansvarlig

driftansvarlig

Erland Salting Larsen
20648728
Erland@Salting.dk

Kontaktes mellem 17-18

kasserer

Svend Kjeldsen
Egemosevej 51
4560 Vig

bestyrelsesmedlem

Johnny Larsen

bestyrelsesmedlem

Rasmus Jacobsen