Takstblad pr. 1. jan 2019

Hoved-, anlægs- og stikledningsbidrag 25.000,00
Stikledningsbidrag 11.000,00
Grundtakst 0 - 2,5 m3/h 800,00
Grundtakst > 2,5 m3/h 1.125,00
Vandafgift (grøn afgift) pr. m3 7,66
Vandpris pr. m3 8,75
1. rykkergebyr 100,00
2. rykkergebyr 100,00
Lukke-/åbnegebyr 1.025,00
Ekspeditionsgebyr * 125,00
Timepris 450,00
Gebyr for aflæsning - 0,5 X timepris 225,00

Alle priser inkl. moms, dog undtaget rykkergebyr
* Ekspeditionsgebyr opkræves ved: Ejerskifte og udlevering af takstblad til personer eller selskaber udenfor andelshaverkredsen.

* Forbrugsmålere aflæses af forbrugeren via aflæsningskort fremsendt pr Kgl. post til den af forbrugeren opgivne adresse hvert år efter den 1. oktober.