Vandværkets kvalitetskontrol

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måler der regelmæssigt for.
 

Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet.

Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.

 

NB! - 11. november 2019
Der er i en vandprøve pr. 11.11.2019 konstateret nogle få(tal 1) coliforme bakterier (jordbakterier) på vandværket. Det drejer sig IKKE om de farlige fækale E. colibakterier.
Vandværket bemærker at tallet 1 er et meget lavt tal. Kommunen anbefaler kogning hvis tallet er over 20. I øvrigt er vandværket udstyret med UV-anlæg som hvis det bliver nødvendigt kan dræbe coliforme bakterier.
Vandværket mistænker forureningskilden for at være indtrængende regnvand i vores rentvandstank eller insekter i filtreret. Vandværket eftersøger kilden og holder et ekstra vågent øje på vandkvaliteten.

 

Sådan læses en en vandanalyse