20648728
Bøgebjergvej 14, Kelstrup, 4560 Vig

Takstblad vand pr. 1.jan 2021

Hoved-, anlægs- og stikledningsbidrag25.000,00
Stikledningsbidrag11.000,00
Grundtakst 0 - 2,5 m3/h800,00
Grundtakst > 2,5 m3/h1.125,00
Vandafgift (grøn afgift) pr. m37,96
Vandpris pr. m38,75
1. rykkergebyr100,00
2. rykkergebyr100,00
Lukke-/åbnegebyr1.025,00
Ekspeditionsgebyr *125,00
Timepris450,00
Gebyr for aflæsning - 0,5 X timepris225,00
Alle priser inkl. moms, dog undtaget rykkergebyr
* Ekspeditionsgebyr opkræves ved: Ejerskifte og udlevering af takstblad til personer eller selskaber udenfor andelshaverkredsen.
* Forbrugsmålere aflæses af forbrugeren via aflæsningskort fremsendt pr Kgl. post til den af forbrugeren opgivne adresse hvert år efter den 1. oktober.
Download takstblad

Forstå din vandregning

Din vandregning til vandværket er sammensat af 3 dele.

1. En grundtakst som bestemmes ud fra størrelsen af din vandmåler. For de fleste er det 0-2,5m3/h

2. En vandpris som afregnes pr. forbrugt m3 til vandværket 

3. En vandafgift som afregnes pr. forbrugt m3 til staten.

Ud over ovenstående skal der også betales vandafledningsafgift til Odsherrred forsyning.
Se de aktuelle takster  her.

Regneeksempel (2021 takster)

En villa med et årligt forbrug på 100 m3
(alle priser er inkl moms)

1. Grundtakst 800,-
2. Vandpris 100 x  8,75
3. Vandafgift 100 x 7,66
Ialt til KJ-vand: 2.441,-

Ud over ovenstående er der også vandafledning
1. Grundtakst 775,-
2. Vandafledningsbidrag 100 x 54,-
Ialt til Odsherred forsyning: 6.175,-
Made by Carsten Gjedde 2021
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram